Головна » 2017 » Серпень » 29 » Звіт керівника.
17:13
Звіт керівника.

 З В І Т

  

в. о. завідувача Печенізького дошкільного навчального закладу

 

(дитячого садка) № 2 Печенізької районної ради Харківської області

 

Старикової Катерини Вікторівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

30.05.2017 р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

І. Стан і розвиток мережі закладу:

Печенізький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2 розпочав функціонувати 20 серпня 2015 року відповідно до ХLV рішення Печенізької районної ради VІ скликання, знаходиться за адресою: 62801, смт. Печеніги, провулок Гагаріна будинок 17. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, 10,5 год. перебування.

 

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Прогулянкові майданчики закріплені за групами.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 36 місць для дітей від 3 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у травні- серпні на підставі поданих заяв до закладу.

У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 2 різновікові групи:

- молодша різновікова група (з українською мовою викладання);

- старша різновікова група (з української мовою навчання).

У цьому році заклад відвідувало 30 дитини, з них:

- молодша різновікова – 14 чол.

- старша різновікова 16 чол.

- випущено до школи – 8 дітей.

 

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з малозабезпечених сімей.

 

ІІ. Кадрове забезпечення:

Кількість педагогічних працівників – 4 чол.

Освітній рівень педагогів: базова вища освіта – 2 особи – 50%, базова освіта2 особи –50 %.

В ДНЗ працює 12 співробітників, з них 4 особи - педагогічні працівники, 8 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

ІІІ. Заходи щодо забезпечення нормальних умов роботи закладу освіти:

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція)

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Програма для навчання дітей віком від двох до семи років «Дитина».

А також, відповідно Статуту дошкільного навчального закладу, річного плану та плану роботи на рік та оздоровчий період.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

ІV. Робота з педкадрами:

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 • Батьківські комітети груп,
 • Профспілковий комітет
 • Педагогічна рада

 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Удосконалення культури поведінки дошкільників через гурткову роботи «Про себе треба знати, про себе треба дбати».
 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі приграми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

 

V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
 • Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом 3 років.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

VІ . Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Станом на 30.05.17 р. ДНЗ відвідують 29 дитей. Особовий склад працівників становить 12 осіб. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 навчальному році здійснювалось на суму 20 грн. за циклічним меню, яке погоджено вДержпродспожив службі в Печенізькому районі. В літній період харчування дітей в закладі збільшується на 10% для закупівлі свіжих овочів та фруктів, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

 

VІІ. Матеріально-технічна база:

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдяки активної діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась . Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії відділу освіти Печенізької РДА приймались матеріали та матеріальні цінності . Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року- 5126,95 грн.

в тому числі:

бюджетних: - 185 грн. 00 коп.;

спонсорських: -871 грн. 20 коп.;

батьківських: 4070 грн. 75 коп грн.

Виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):

 1. Заміна водовідведення на харчоблоці (412.00);
 2. Обклеювання стін шпалерами кімнати відпочинку старшої групи (473 грн.00 коп.)
 3. Фарбування підлоги групових кімнат, харчоблоку (1416 грн. 84 коп.)
 4. Фарбування ігрових майданчиків (465грн. 50 коп.)

 

Також вперше  ініціативна група батьків вихованців взяла участь у обласному конкурсі розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» та здобула перемогу в номінації "Енергозбереження та енергоефективність» на заміну старих дерев’яних вікон на енергозберігаючі на суму 52.585 грн.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та взаємодія суспільного та родинного виховання.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

 

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

Дякую за увагу!  

Переглядів: 72 | Додав: pech_dnz2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar